Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 31 / 2012

Срещу:

Присъда № 98/07.03.2012 г. по нохд № 98/2007 г. на Софийския военен съд, постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от граждански ищци и частни обвинители В.Г.А.; М.С.А.; Н.В.Г.; Р.В.Г.

Основания за образуване:

жалба  от  В.Г.А.; М.С.А.; Н.В.Г.; Р.В.Г. (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 03-05-2012
Статус:
Решено
Дата: 21-03-13

Документи:
Решение (17-07-2012)
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg