Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 40 / 2012

Срещу:

Присъда № 195/03.04.2012 г. по нохд № 195/2012 г.на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от гр.ищец ИА "Военни клубове и Военно почивно дело, с подсъдим М. Ф. С.

Основания за образуване:

жалба  от  ИА и МФ (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 11-06-2012
Статус:
Влязло в сила
Дата: 11-02-13

Документи:
Решение (06-08-2012)
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg