Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 44 / 2012

Срещу:

присъда № 200/02.05.2012г. по нохд № 200/2012г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от граждански ищец ИА "Военни клубове и военно почивно дело" , с подсъдим М. Ф. С.

Основания за образуване:

жалба  от  ИА "Военни клубове и военно почивно дело" (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 19-07-2012
Статус:
Влязло в сила
Дата: 13-02-13

Документи:
Решение (23-10-2012)
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg