Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 1 / 2014

Срещу:

Определение 78/20.11.2013 г. по чнд № 78/2013 г. на Варненския военен съд по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура, с обв. Д. Н. И.

Основания за образуване:

жалба  от  Д. Ж. И. (Обвиняем)
протест  от  Варненска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 09-01-2014
Статус:
Влязло в сила
Дата: 24-01-14

Документи:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg