Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 83 / 2016

Срещу:

присъда № 48/25. 10. 2016 г. по нохд № 184/2015 г. по описа на Военен съд-Пловдив, постъпило по протест от ВОП-Пловдив и жалба от Д. И. П. (подсъдим)

Образувано на: 23-11-2016
Статус:
Решено
Дата: 18-01-17

Документи:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg