Дарителска сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители

В изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 11/25.03.2020 г., Висшият съдебен съвет разкри на 10.04.2020 г. банкова сметка в Българска народна банка за чужди средства в левове за целите на събиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Събирането на средства е в дарителска сметка : IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02, BIC:  BNBGBGSD.

Линк към набирателната сметка на ВСС, публикувано на началната страница на интернет сайта на ВСС – „Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители“

http://www.vss.justice.bg/page/view/104990

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg