чл.176,Решение № 71/02. 05. 2006 г. по НОХД № 36/2006 г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

Веществените доказателствени средства са съответните звукозаписи, а не протоколите към тях.  След като не е спазен 24- часовия срок за предаване на вещественото доказателствено средство  - по делото касетите със звукозаписа, е била нарушена процедурата по НПК.

 

Неправилни са и разсъжденията на съда за  това дали е спазен 24 часовия срок по чл. 111в НПК /стар/, чл. 176 НПК /нов/. От граматическото тълкуване на чл. 111 ал. 1 и 2 НПК /стар/, чл. 125 ал. 1 и 2 НПК /нов/ се вижда, че веществените доказателствени средства са изчерпателно изброени. По делото това са съответните звукозаписи върху касети, а не протоколите към тях. Последните се съставят по реда на чл. 113 ал. 2 НПК /стар/ чл. 127 НПК /нов/. Те се явяват писмени доказателства и за тях не важи реда на чл. чл. 111в НПК /стар/, чл. 176 НПК /нов/. Следователно, след като не е спазен 24- часовия срок за предаване на вещественото доказателствено средство - по делото касетите със звукозаписа, е била нарушена процедурата по НПК. Съвършено неуместно е позоваването от съда на разпоредби от Закона за СРС, който също е нарушен от служителите на МВР. Съгласно разпоредбата на чл.  12 ал. 2 НПК за разкриване на обективната истина може да се използва само реда и средствата, предвидени в НПК, а не в други нормативни актове. Другите нормативни актове не могат да бъдат „специални” по отношение на процесуалния закон и  ако му противоречат не могат да бъдат прилагани в един наказателен процес.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg