чл.12 ал. 2,Решение №71/02. 05. 2006 г. по НОХД № 36/2006 г. със съдия-докладчик полк. В. Димитров

          Съгласно разпоредбата на чл.  12 ал. 2 НПК за разкриване на обективната истина може да се използва само реда и средствата, предвидени в НПК, а не в други нормативни актове. Другите нормативни актове не могат да бъдат „специални” по отношение на процесуалния закон и  ако му противоречат не могат да бъдат прилагани в един наказателен процес.

          Съвършено неуместно е позоваването от съда на разпоредби от Закона за СРС, който също е нарушен от служителите на МВР. Съгласно разпоредбата на чл.  12 ал. 2 НПК за разкриване на обективната истина може да се използва само реда и средствата, предвидени в НПК, а не в други нормативни актове. Другите нормативни актове не могат да бъдат „специални” по отношение на процесуалния закон и  ако му противоречат не могат да бъдат прилагани в един наказателен процес.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg