чл.305 ал.4,Решение № 9/27.04.2006 г. по НАХД №9/2005 г. със съдия-докладчик ген. майор В. Пенгезов

            Няма задължение съдът в диспозитива на решението да изброява подробно кои разпоредби на други нормативни актове са били нарушени –305 ал. 4 НПК.  

            Няма задължение съдът в диспозитива на решението да изброява подробно кои разпоредби на други нормативни актове са били нарушени – чл. 305 ал. 4 НПК /чл. 303 ал. 4 НПК отм./. Това съдът е сторил в мотивите към решението, които се явяват негова неразделна част.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg