Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 20 / 2013

Срещу:

Присъда № 6/07.01.2013 г. по нохд № 402/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Пловдивска военно-окръжна прокуратура и жалби от граждански ищец Г. Н. М. и подсъдимия П. Д. Т.

Основания за образуване:

жалба  от  Г. Н. М. (Граждански ищец)
жалба  от  П. Д. Т. (Подсъдим)
протест  от  Пловдивска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 25-02-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 20-05-13

Документи:
Решение (20-05-2013)
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg