Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 1 / 2015

Срещу:

присъда №43/19.11.2014г. по нохд №43/2014г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите В. К. С., К.Б.С., А. Д. К., А. М. К.

Основания за образуване:

жалба  от  В. К. С. (Подсъдим)
жалба  от  К. Б. С. (Подсъдим)
жалба  от  А. Д. К. (Подсъдим)
жалба  от  А. М. К. (Обвиняем)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 06-01-2015
Статус:
Влязло в сила
Дата: 05-03-15

Документи:
Решение (05-03-2015)
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg