Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 16 / 2016

Срещу:

присъда № СП 148/30.11.2015 г. по НОХД № СП-148/2014 г. по описа на Софийски военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: Д.К.Ч., Д.Р.Т., и И.П.В.

Основания за образуване:

жалба  от  Д.К.Ч. (Подсъдим)
жалба  от  Д.Р.Т. (Подсъдим)
жалба  от  И.П.В. (Подсъдим)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 10-02-2016
Статус:
Решено
Дата: 12-09-16

Документи:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg