Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 67 / 2016

Срещу:

Присъда № 12/11. 08. 2016 г. по нохд 35/2016г. по описа на Военен съд-Сливен, постъпило по въззивна жалба от адв. Ж. С. Ж. - защитник на подсъдимия ст. серж. Н. Т. М. и въззивна жалба от адв. В. Щ. Я. - защитник на подсъдимия ц. сл. Д. Д. Д.

Образувано на: 09-09-2016
Статус:
Влязло в сила
Дата: 06-01-17

Документи:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg