Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 87 / 2016

Срещу:

присъда № 53/17. 10. 2016 г. по нохд № 67/2015 г. по описа на Военен съд-София, постъпило по протест от ВОП-София, въззивна жалба от р-к Б. В. Б. (подсъдим) и р-к М. К. С. (подсъдим) и въззивна жалба от м-р М. В. И. (граждански ищец и частен обвинител), с подсъдими: р-к Б. В. Б, р-к М. К. С. и р-к Г. К. С.

Образувано на: 01-12-2016
Статус:
Влязло в сила
Дата: 16-10-17

Документи:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg