Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 14 / 2020

Срещу:

опр.№ 7/22.04.2020 г на ВС- Сливен по ЧНД № 38/2020 г ,образувано по жалба от ст. л. И. Ст. И.

Образувано на: 26-05-2020
Статус:
Влязло в сила
Дата: 09-06-20

Документи:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg