Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
26-11-18
10:00
зала 4, партер
НА
61 / 2018
решение № 19 от 20.09.2018 г по анд № 104/2018 г по описа на Военен съд -Сливен, образувано по жалба от обв. Д. Б. М. и гр.л А. П. П. 
28-11-18
10:00
зала 4, партер
НЧ
64 / 2018
определение № 18/27.09.2018г. по чнд № 95/2018г. по описа на Военен съд- Сливен, образувано по жалба от осъдения И. П. П. 
03-12-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
53 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66 /2017 г по описа на Софийски военен съд,образувано по протест от ВОП София с подсъдим доц. д-А. К. И.  
04-12-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
60 / 2018
против присъда № 14/31.07.2018 г по нохд № 63/2017 г по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП -Пловдив и жалби от подс. к-н С. И. С. и от частните обвинители М. С. Б. и Г. С. Б.  
14-12-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
17-12-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
54 / 2018
приъсад № 15/01.08.2018 г по нохд № 162/2017 г по описа на Военен съд -Пловдив, образувано по жалба от подсъдимия ефр. Г. С. С.  
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg