Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
23-01-18
10:00
партер, 4 зала
НОХ
26 / 2016
присъда 033/2.10.2008г. по нохд № 033/2008г. на Софийския военен съд, постъпило по жалби от подсъдимите : Г. С. К. ;Б.Д.М;И.В.И. ; М.С.Г. ; Я. В. Г. ; и граждански ответник ОДП - Благоевград  
29-01-18
10:00
4, партер
НОХ
28 / 2017
присъда № СП 148/30. 11. 2015 г. по НОХД № СП-148/2014 г. по описа на Военен съд-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. К. Ч. (подсъдим); Д. Р. Т. и И. П. В. (подсъдима). 
29-01-18
13:00
4, партер
НОХ
41 / 2017
присъда № 37/10.06.2016 г. по нохд № 262/2015 г. на Военен съд - София срещу подсъдими граждански лица Р. Г.Д. и П. И. И.  
05-02-18
11:00
4, партер
НОХ
21 / 2017
присъда № 7/16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Военен съд - София образувано по жалба от ст. л-т. К. П. Ф. (подсъдим)  
07-02-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
63 / 2017
присъда № 34 от 25.10.2017 г. по НОХД № 39/2017 г. по описа на Военен съд - София , образувано по жалба от подс.С. В. С. 
26-02-18
10:30
4, партер
НОХ
49 / 2017
присъда № 19/16.06.2017г. по нохд № 5/2017г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалба от подс. И.Н. И. 
07-03-18
10:30
4, партер
НОХ
17 / 2017
Присъда № 3/18.01.2017г. по нохд № 23/2016г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалби от Д. Н. И. (подсъдим) и ИА "ВКи ВПД"-МО (граждански ищец), с подсъдими Д. Н. И. и М. Х. А.  
07-03-18
10:00
4, партер
НОХ
24 / 2017
присъда № 5/22.04.2016 г. по нохд № 171/2015 г. на Военен съд - Сливен, образувано по въззивна жалба от адвокати А. П. и Р. М. – защитници на подсъдимия Д. Н. И.  
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg