Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 11 / 2014

Срещу:

Присъда № 39/09.01.2014 г. по нохд № 39/2014 г. на Варненския военен съд постъпило по жалба от ИА "Военно клубове и Военно почивно дело (Граждански ищец), с обвиняем Д. Н. И.

Основания за образуване:

жалба  от  ИА "Военни клубове и Военно -почивно дело " (Граждански ищец)
Образувано на: 29-01-2014
Статус:
Влязло в сила
Дата: 28-11-14

Документи:
Решение (04-06-2014)
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg