Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 54 / 2016

Срещу:

Присъда № 20/19.05.2014 г.по НОХД № 459/2012г. по описа на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Пловдивска военно-окръжна прокуратура и жалби от гражданските ищци и частни обвинители А. Ц. Ц., Х. Ц. Х, Д. Т. Ц.

Основания за образуване:

жалба  от  А.Ц.Ц. (Граждански ищец)
жалба  от  Х.Ц.Х. (Граждански ищец)
жалба  от  Д.Т.Ц. (Граждански ищец)
протест  от  Пловдивска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 28-06-2016
Статус:
Решено
Дата: 27-07-17

Документи:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg