Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 8 / 2017

Срещу:

Определение № 59/23. 12. 2016 г. по чнд № 137/2016 г. по описа на Военен съд-Сливен, образувано по жалба от обвиняемия П. Ж. Н., чрез адвоката му П. Й. Н.

Образувано на: 22-02-2017
Статус:
Влязло в сила
Дата: 10-03-17

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg