Присъда
04-02-2013

        ПРИСЪДА

№ 7

гр. София, 04.02.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

при секретар К. Симова

разгледа наказателно общ характер дело № 7 по описа за 2013 година докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по въззивна жалба на подсъдимия гл. ст. П. С. Г. от в.ф. ХХ - гр. В., чрез неговия защитник адвокат К. Н. К. от АК - гр. В., против присъда № 157/20.11.2012г. по наказателно общ характер дело № 157/2012г. по описа на Варненския военен съд.

Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл.334 т.2 вр. чл.336 ал.1 т.З от НПК Военно-апелативният съд

ПРИСЪДИ:

ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 157/20.11.2012г. по нохд № 157/2012г. на Варненския военен съд, с която подсъдимия гл. ст. П. С. Г. от в.ф. ХХ – В. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 372 ал.2 пр.З вр. чл.372 ал.1 от НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година и 4/четири/ месеца, условно с 3 /три/ годишен изпитателен срок и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която ПРИЗНАВА подсъдимия главен старшина П. С. Г. от военно формирование ХХ - гр. В., роден на ХХ. в гр. В., живущ в същия град, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН - ХХ, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 07 февруари 2012 г. около 14.00 часа във военно формирование ХХ - гр. В., по демонстративен начин, в присъствието на личния състав на Сектор „Логистика" не изпълнил заповед на прекия си началник капитан Б. Г. Г. - началник Сектор „Логистика" при военно формирование ХХ - гр. В., да остане в канцеларията му за участие в разясняване на служебни указания и напуснал без разрешение помещението като на основание чл. 9 ал.2 от НК го ОПРАВДАВА по обвинението срещу него по чл. 372 ал.2 пр.З вр. чл. 372 ал.1 от НК.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред Върховния касационен съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg