Решение
05-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

№ 0022

гр.София, 05.07.2013 година

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание при закрити врата, на петнадесети май две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ХРИСТОВ

        ЧЛЕНОВЕ: полк. КРАСИМИР ГАЙДАРОВ

                          полк. НИКОЛАЙ НЕНОВ

 

 

при секретар: Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 0011 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. НИКОЛАЙ НЕНОВ,

образувано по протест на прокурор от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от Г. Н. М. (граждански ищец и частен обвинител) и Н. У. М. (граждански ищец и частен обвинител) и от подсъдимия, бивш лейтенант А. А. В., бивш служител на БОИ - МВР, против Присъда № 0080 от 06.12.2012 год. по НОХД № 0080/2012 година на Софийския военен съд.

 

 

 

...............................................................................................

Водим от гореизложеното и на основание чл.337, ал.1, т.2 от НПК, Военно-апелативният съд

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯВА Присъда № 0080/06.12.2012 година по НОХД № 0080 от 2012 година на Софийски военен съд както следва:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия, бивш лейтенант А. А. В. от БОИ - МВР, с ЕГН ...,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

На 02.12.1998 г. в района на КПП – В. гр.С., при превишаване пределите на неизбежната отбрана умишлено умъртвил А. Г. М. от град С., поради което и на основание чл.119, вр. с чл.115 от НК, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на 2 (ДВЕ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ОПРАВДАВА по по-тежкото обвинение по чл.118, вр.чл.116 от НК.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание, като определя на подсъдимия ПЕТ ГОДИНИ  изпитателен срок.

НАМАЛЯВА присъдените обезщетения по предявените граждански искове от по 40 000.00 лв. (четиридесет хиляди лева) на по 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за всеки от гражданските ищци.

НАМАЛЯВА присъдената държавна такса по гражданските искове от 3 200.00 лв. (три хиляди и двеста лева) на 1 600.00 лв. (хиляда и шестотин лева).

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А. А. В. да заплати направените по делото разноски в размер на 3359,70 лв. (три хиляди триста петдесет и девет лева и 70 стотинки) в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата на Софийския военен съд в останалата и част.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд в ПЕТНАДЕСЕТДНЕВЕН срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                  2.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg