Определение
22-04-2013

  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

012

 

гр. София, 22. 04. 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

 ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

      полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

с участието на военния прокурор полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа частно наказателно дело  022 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

образувано по жалба от адв. И. Б. – защитник на обвиняемия Д. Ц. Д. против определение № 0106/15. 04. 2013 г. по частно наказателно дело № 0106/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

.................................................................

 

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 0106/15. 04. 2013 г. по частно наказателно дело  № 0106/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на защитника на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП Д. Ц. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека, както и определения двумесечен срок за недопустимост на ново искане за изменение на мярката за неотклонение на същото лице.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ:   

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg