Определение
17-05-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

014

 

гр. София, 17 май 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание, при закрити врата, на  седемнадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                      полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар   Теодора Спасова

с участието на военния прокурор полк.  Момчил Бенчев ,

разгледа частно наказателно дело  024 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   Румен Петков,

образувано по жалба от обвиняемия ефрейтор И. В. И. от в.ф. ... – Г. Б. чрез защитника му адв. Й. К. против определение № 0127/12.05.2013 г. по частно наказателно дело № 0127/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

            Производството е по реда на чл. 65, ал. 8 от НПК, в касационната му фаза.

...........................................

По тези изложени съображения и на основание чл. 65, ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 0127/12.05.2013 г. по частно наказателно дело № 0127/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на обвиняемия ефрейтор И. В. И. от в.ф. ... – Г. Б. чрез защитника му адв. Й. К. по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека, както и определения двумесечен срок за недопустимост на ново искане за мярката за неотклонение на същото лице.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg