Определение
05-07-2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СП 14

гр. София, 05.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и тринадесета година, в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ИВАН РАДКОВСКИ

                     полк. МАРИЯН ИВАНОВ

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело № СП 28 по описа за 2013  година докладвано от съдията полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура против разпореждане от 08.05.2013 г., по нохд № СП 88/2013 г., на съдия-докладчик от Софийския военен съд.

......................

Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯВА разпореждане от 08.05.2013 г. на съдия-докладчик от Софийския военен съд, с което е прекратено съдебното производство по нохд № СП 88/2013 г. като:

ОТМЕНЯВА същото в частта досежно изискването за посочване на експертизата, въз основа на която прокурорът е обосновал обвинението досежно обвиняемите Ч. и Т.

ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg