Определение
20-06-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 018

 

гр. София, 20 юни 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врата на двадесети юни две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар  Катя Симова

с участието на военния прокурор полк.  Красимир Колев,

разгледа частно наказателно дело  030 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.  РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на защитника на обвиняемия И. С. М. против определение № 0148/13.06.2013 г. по частно наказателно дело №  0148/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

……………………………………..

По тези изложени съображения и на основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  определение № 0148/13.06.2013 г. по частно наказателно дело №  0148/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение от  „Домашен арест“ в „Парична гаранция“ в размер на 2000 (две хиляди) лева на обвиняемия И.С.М.по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП.

ОПРЕДЕЛЯ ДЕСЕТДНЕВЕН СРОК за представянето й.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg