Определение
23-07-2013
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 0015

 

София, 23 юли 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН     

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

                                                                    кап.     ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа частно наказателно дело № 0031 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по частна жалба от адв. И. Х. И. защитник на обвиняемия подп. В. Т. П. срещу определение № 00145/12.06.2013 г. по чнд № 00145/2013 г. на Софийския военен съд.

...................................................................

 

Предвид изложеното и на основание чл. 243 ал. 7 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 00145/12.06.2013 г. по чнд № 00145/2013 г. на Софийския военен съд, с което е отменено постановлението от 26.04.2013 година на прокурор от Военноокръжна прокуратура София за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № XV-001/2007 г. и е върнато делото със задължителни указания относно прилагане на закона и за продължаване на процесуално-следствените действия по делото.

ИЗМЕНЯВА  постановлението от 26.04.2013 година на прокурор от Военноокръжна прокуратура София за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № XV-001/2007 г. само относно основанието за прекратяване на наказателното производство от такова по чл. 243 ал. 1 т. 2 от НПК в такова по чл. 243 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 24 ал. 1 т. 1 от НК, поради това, че обвиняемият о.р. подп. П. не е извършил деянието.

ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg