Определение
10-07-2013

О П Р Е Д  Е Л Е Н  И  Е

 

№ 019

                                  

                                гр.София, 10 юли 2013 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врата, на десети юли две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ:полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

    полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

                                                             

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора    полк. КРАСИМИР КОЛЕВ

разгледа частно наказателно дело № 032 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба на защитата на обвиняемия В. А. Б., против определение № 0159 от 03.07.2013 г. по частно наказателно дело № 0159/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

.........................

          По изложените съображения и на основание чл.65, ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 О П Р Е Д Е Л И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 0159 от 03.07.2013 г. по частно наказателно дело № 0159/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата на защитника на обвиняемия В. А. Б. за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава по ДП № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП, както и определения двумесечен срок за недопустимост на ново искане за изменение на мярката за неотклонение на същото лице.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg