Определение
02-09-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ П-20

 

гр. София, 02.09.2013 година

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ПЕТКОВ

                             ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ

разгледа частно наказателно дело № П-33 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на пострадалия Д. П. Д. срещу определение № П-151 от 24 юни 2013 г. по ЧНД П-151/ 2013 г. на Софийския военен съд

        …………………………………………………………………………         

Предвид горното и на основание чл.334, ал.1, т.1 НПК Военно-апелативният съд

                   

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ОТМЕНЯВА определение П-151 от 24.06.2013 по ЧНД П-151/ 2013 г. на Софийския военен съд.

          ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за разглеждане по същество и произнасяне по основателността на жалбата на пострадалия Д. Д. срещу постановлението на прокурора от 7.12.2012 г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 101-П-РП/ 2009 г., образувано срещу кап.В. А. от НРС за престъпление по чл. 343а, ал.1, буква „а”, вр. с чл.343, ал.1, буква „б”, пр. 2 НК.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.         

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg