Определение
18-07-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

022

 

гр. София, 18.07. 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на осемнадесети юли две хиляди и  тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                           полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар   Теодора Спасова

с участието на военния прокурор полк. Данчо Данов,

разгледа частно наказателно дело  0 35 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   Петър Петков,

образувано по жалба на защитника на обвиняемия Д. С. М., против определение №0161/11.07.2013г. по частно наказателно дело № 0161/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

....................................................................

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

 

                                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА  определение №0161/11.07.2013г. по частно наказателно дело  № 0161/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП  Д. С. М.   за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека и  е определен двумесечен срок, през който мярката за неотклонение да не може да се обжалва.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                                      

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg