Определение
02-08-2013

 

                                                                                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 023

 

гр. София, 2 август 2013 година

 

 

                                 В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание, при закрити врата, на втори август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

полк. ЕМИЛ РАЙКОВСКИ

при секретар  Нина Стоянова

с участието на военния прокурор полк.  Данчо Данов,

разгледа частно наказателно дело  037 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.  РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба от адвокат Д. Г. – защитник на обвиняемия А. А. Р. от гр. С., против определение № 0171/26.07.2013 г. по частно наказателно дело №  0171/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

.........................................................

             

Военно-апелативният съд в настоящия състав на основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 64, ал. 8 от НПК,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 0171/26.07.2013 г. по частно наказателно дело №  0171/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg