Решение 2 част
28-02-2014

На 10.05.2010 г. използвал документ с невярно съдържание – заявление-декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 19.05.2010г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление –декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ–С..

На 10.06.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 12.07.2010г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 10.08.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2 към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 01.09.2010 г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление –декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П. относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ–С..

На 01.09.2010г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 05.10.2010г. използвал документ с невярно съдържание – заявление-декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 01.11.2010г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 1, към разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление –декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П. относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 01.11.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 02.12.2010г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 05.01.2011г. използвал документ с невярно съдържание – заявление-декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ-С..

На 01.02.2011г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 01.02.2011 г. използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ–С..

На 05.04.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ – С..

На 05.05.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ – С..

На 01.06.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 1, към разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ – С..

На 02.06.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ  ХХХ- С..

На 05.07.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т.1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ  ХХХ – С..

На 04.08.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т.1 от Наредба Н – 22  „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 01.09.2011 г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 02.09.2011г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т.1 от Наредба Н – 22  „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 04.10.2011 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т.1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 04.11.2011г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т.1 от Наредба Н – 22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление – декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

От заключението на назначената по делото графическа експертиза се установява, че подписите, както следва:

в долния ляв ъгъл на Договор за наем на недвижим имот от 05.01.2009 г. срещу „НАЕМОДАТЕЛ”;

в долния десен ъгъл на Заявление декларация до жилищната комисия на поделение ХХХ - С. от 19.05.20... г. срещу „Подпис” и над „19.05.200..г.”;

в Адресна карта за настоящ адрес от 03.08.2009г. в дясната и средна част и над печат Столична община „Район-Л.”;

в долния десен ъгъл на Заявление - декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 01.09.2010г. срещу „Подпис” и над „01.09.2010г.”;

в долния десен ъгъл на Заявление-декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 01.11.2010г. срещу „Подпис” и над „01.11.2010г.”;

в долния десен ъгъл на Заявление - декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 01.02.2011г. срещу „Подпис” и над „01.02.2011г.”;

в долния десен ъгъл на Заявление - декларация до жилищната комисия на ВФ ХХХ - С. от 01.09.2011г. срещу „Подпис” и над „01.06.2011г.”;

в долния десен ъгъл на Заявление - декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 03.08.2009 г. срещу „Подпис” и над „03.08.2009г.”;

в долния десен ъгъл на Заявление - декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 03.11.2009 г. срещу „Подпис” и над „03.11.2009г.”;

в долния десен ъгъл на разписка за наем № 11 за месец ноември от 03.XI.09г. между „Получил сумата” и „Подпис”;

в долния десен ъгъл на молба декларация от 04.06.09г. срещу „Подпис” и над „гр. С.”;

в долния десен ъгъл на разписка за наем № 08 за месец август от 08.08.2008г. над „Подпис” и под „Получил сумата”;

в долния десен ъгъл на молба декларация 12.06.08 г. срещу „Подпис” над „12.06.2008 г.”;

в долния десен ъгъл на молба декларация до жилищната комисия на под. ХХХ - С. от 03.11.08 г. срещу „Подпис” и над „03.11.2008 г.;

в долния десен ъгъл на разписка за наем № 1 за месец януари от 3.І.2010г. над „Подпис” и под „Получил сумата”;

в долния десен ъгъл на разписка за наем № 3 за месец март от 01.03.2010г. над „Подпис” и под „Получил сумата”;

в долния десен ъгъл на разписка за наем № 2 за месец февруари от 02.11.2010 г. над „Подпис” и под „Получил сумата”,

не са изпълнени и положени от лицата С. В. Б.и В. Д. П..

Ръкописните буквени и цифрови текстове в документи, както следва:

адресна карта за настоящ адрес от 03.08.2009г.;

разписка за наем № 11 за месец ноември от 03.XI. 09г.;

разписка за наем № 12 за месец декември от 1.ХП. 2008г.;

разписка за наем № 08 за месец август от 08.08.2008г.;

разписка за наем № 12 за месец декември от 13.12. 2009 г.;

разписка за наем № 1 за месец януари от 3.1. 2010 г.;

разписка за наем № 3 за месец март от 01.03. 2010 г.;

разписка за наем № 2 за месец февруари от 02.11. 2010 г.,

не са изпълнени от лицата С. В. Б.и В. Д. П. .

От заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че в периода от 01.06.2008 г. до 30.11.2011г. /включително/ получените от с-на С. В. Б.от ВФ ХХХ-С. компесационни суми за живеене в условията на свободно договаряне, заплатени му от ВФ ХХХ-С. и ВФ ХХХ-С., са в размер на 5 160,00 лв. /пет хиляди сто и шестдесет лв. и 00 ст/.  От предоставената от ВФ ХХХ – С. с писмо рег. № 3 – 2947/11.10.2012г. - справка за получените от подсъдимия Б. компенсационни суми, обаче, се установява, че за месец декември 2011 г. на същия компенсационни суми не са изплащани. Ето защо  неправомерно получените от подсъдимия Б. компенсационни суми в инкриминирания период – 12.06.2008 г. – 04.11.2011 г. е в размер на 42 месеца от по 120 лв. и е общо 5040,00 лева.

Подсъдимият бивш старшина С. В. Б. в периода от 12.06.2008 г. до 04.11.2011 г., получил без правно основание парични суми от по 120 лева месечно, общо в размер на 5040 /пет хиляди и четиридесет/ лева, собственост на ВФ ХХХ-град С. и ВФ ХХХ-град С. като получените суми са върнати от него до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

При така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е постановил осъдителната си присъда, като е осъдил подсъдимия бивш старшина С. В. Б.за извършено престъпление по чл. 212б ал. 1 т. 1 вр. чл. 212 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

Военно-апелативният съд в настоящия състав намира жалбата на подсъдимия за неоснователна.

По отношение на доказателствените материали събрани от първата инстанция въззивният съд приема, че те са допустими, относими, достоверни и достатъчни, за да се установят релевантните факти от предмета на делото. Изцяло възприема доказателствата събрани от Софийския  военен съд.

Първоинстанционният съд е изяснил напълно обстоятелствата по чл. 102, т. 1 - 3 НПК, като е посочил доказателствата, на които се позовава при постановяването на присъдата. Изпълнил е задълженията си по чл. 305, ал. 3 НПК. Изложени са обосновани доводи при разбора на доказателствената съвкупност.

Не се подкрепят от доказателствата по делото доводите в жалбата, че подсъдимият не е извършил престъплението, за коeто е осъден.

Първоинстанционният съд обстойно е обсъдил показанията на свидетелите и обясненията на подсъдимия. Обосновано не е кредитирал обясненията му в частта им, че жилището, което е закупил не е било годно за обитаване. В останалата част обясненията на подсъдимия съвпадат с фактическата обстановка, възприета от първата инстанция.

Правилно първоинстанционният съд е обсъдил основния въпрос по настоящото дело, а именно, имал ли е право съгласно нормативните изисквания подсъдимия С. В. Б.да получава компенсанционни суми с оглед обстоятелството, че живее на свободен наем. Отговорът на този въпрос е - категорично не. Подсъдимият Б. е придобил жилищен имот и не е имал право на тези компенсационни суми, защото едно от условията е било да не притежава в населеното място, в което служи собственост или вещно право на ползване върху жилище. Във всички подзаконови нормативни актове в тази насока (изменения на Наредбата и приемането на други такива - за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем) това е едно от основните изисквания, което е задължително и е условие без което не може (Conditio sine qua non). Подсъдимият Б. е сключил граждански брак с В. Д. П. на 20.10.2006 г. (удостоверение - л.104, том I, дос.пр.). По време на брака им на 05.12.2007 г. съпругата му В. П. придобила недвижим имот в гр. С. (нотариален акт № 113/05.12.2007г. – л. 150, том I, дос.пр.). Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс придобитото имущество било семейна имуществена общност и подсъдимият Б. придобил ? собственост от този имот. С Решение за ползване № ДК – 07-76/18.02.2008 г. на РДНСК – С. процесният имот бил предоставен на собствениците като годен за ползване (л.153, том I, дос.пр.).  На 19.05.2008г. подс. Б. подал декларация по чл. 14 от ЗМДТ от за облагане с данък върху недвижим имот придобития чрез покупко-продажба апартамент (л. 143, том I, дос.пр.). Видно от констативен протокол № СА-94-98/3/ за извършена проверка на строеж от 04.12.2013 г. на СО – Район „Л.“ (л. 88-92, н.д.) е установено, че придобитият от подс. Б. апартамент е годен за обитаване и използване, като е захранен с ток, вода и с разпределителна кутия за отопление. Обстоятелството, че същият не е с поставени контактни ключове, контакти и фасонки е без значение, тъй като това зависи от собственика какви да си постави и по какъв начин да обзаведе собственото си жилище.

На следващо място е неоспоримо, че подсъдимият Б. е изготвил и използвал множество неистински документи и документи с невярно съдържание. В тази насока са както показанията на част от свидетелите, така и заключението на графическата експертиза. Дори самият подсъдим не отрича тези факти.

На трето място, подсъдимият Б. е получил без правно основание значителна сума пари (5040 лв.), която не му се е следвала. По този начин чрез извършване на престъпление същият се е обогатил незаконно. Това обстоятелство също не се отрича от него, дори до приключване на съдебното следствие, същият е възстановил сумата.  

От изложеното до тук е достатъчно да се възприеме, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е осъден. В тази насока първоинстанционният съд е изложил обстойни мотиви, които настоящата инстанция изцяло възприема.

Доводът на подсъдимия Б., изложен в жалбата пред настоящата инстанция, че комисиите, които се произнасяли по подадените от него документи не са познавали разпоредбите, касаещи компенсациите за жилище ползвано при условията на свободен наем и не са упражнили съответния контрол, както и не са разяснили на подсъдимия как следва да се прилагат е неоснователен и елементарен. Това е типичен случай за част от населението, където на някого все другите са му виновни, а самият той е невинен. За подсъдимия важи правилото „Незнанието на закона не оправдава никого“ – Ignorantia iuris neminem excusat.

Подсъдимият е измамил членовете на комисиите, като е използвал документи с невярно съдържание и неистински такива. Въвел ги е в заблуждение, поради което същите не са знаели, че той има собствено жилище в района, където служи.

Събраните пред настоящата инстанция доказателства – показанията на свидетелката Е. М. Б. – майка на подсъдимия Б., не промениха становището на въззивния съд относно виновността на подсъдимия. Същата дава показания с цел да оневини детето си.

Първоинстанционният съд е обсъдил и обстоятелството, че случаят не е „маловажен“ – довод, който е направен и  пред настоящата инстанция, с което становище на първоинстанционния съд въззивният съд изцяло се солидаризира. Правилно е преценено, че извършеното престъпление от подс. Б. не е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите обикновени случаи на престъплението „документна измама“, защото подсъдимият е проявил една изключителна упоритост (за период от около 3 години), изготвил е множество неистински документи, както и присвоената сума е в размер на 5040 лева, която многократно надвишава минималната работна заплата в страната през този период. Обстоятелството, че е възстановил сумата е преференция, която той ползва с приложението на чл. 212б НК, а добрите му характеристични данни и чистото съдебно минало и здравословното му състояние единствено могат да се тълкуват като смекчаващи вината обстоятелства, а не  „маловажен случай“ по чл. 93, т. 9 НК.

Наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия бивш старшина С. В. Б.по настоящото дело е към минимума предвиден в закона. Налице са условията на чл. 66, ал. 1 от НК и правилно първоинстанционнят съд го е приложил, като е определил минималния срок, с което е отложил изтърпяването на наказанието лишаване от свобода – 3 години.

По-голяма снизходителност не е нужна, а и ще обезсмисли наказателната превенция.

Настоящата инстанция, извършвайки служебна проверка, намира, че при разглеждане на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са доведи до ограничаване правата на страните по делото.

Военно-апелативният съд намира, че са налице основанията, предвидени в закона присъдата на първоинстанционния съд да бъде потвърдена, а жалбата на подсъдимия да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 334, т. 6 и чл. 338 от НПК, Военно-апелативният съд

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 187 от 16.12.2013 г. по нохд № 187/2013 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му.

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg