Определение
20-03-2014

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ П-5

 

                                         гр. София, 20 март 2014 година

 

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

         

Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                   

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                                   полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

 

при секретарЕмилия Стоянова 

разгледа частно наказателно дело № П 3 по описа за 2014 година,

докладвано от съдията полк. ФИКИИН, образувано по жалба на обвиняемия  Николай Григоров Мавродиев, чрез защитника си Станимир Петров, от САК, против определение № П-238/07.01.2014 г., по чнд № П-238/2013 г. на Софийския военен съд.

 

     ………………………………………………………………………………….

Предвид гореизложеното и на основание чл. 243 ал. 7, вр. ал. 5, т. 1 и 2 НПК Военно-апелативният съд

 

                             

 

                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         

ОТМЕНЯ определение № П-238/07.01.2014 г. по чнд № П-238/2013 г. на Софийския военен съд, с което е отменено постановление от 26.11.2013 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 15-Сл/2010 г. по описа на Софийската военноокръжна прокуратура.

ИЗМЕНЯ основанието за прекратяване на наказателното производство досежно обвинението по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК на обвиняемия  Н. Г. М. от такова по чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК - недоказаност на обвинението, в такова по чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 НПК – поради това, че деянието не съставлява престъпление.

ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

                                                

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:    

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg