Решение
18-11-2014
Р Е Ш Е Н И Е № 0025 гр. София, 18.11.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЪР СТОЯНОВ полк. МАДЛЕН ДИМИТРОВА при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно дело от общ характер № 0026 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия М. Т. Д. от СДВР и протест на Софийската окръжна военна прокуратура срещу присъда № 00416 от 30.10.2002 г. по НОХД 00416/2001 г. на Софийския военен съд ………………………………………………………………………… По тези съображения и на основание чл. 337,ал. 1, т. 2 и чл. 334, т. 4 НПК, вр.с чл. 24, ал. 1,т. 3 от НК, Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА присъда № 00416 от 30.10.2002 г. по НОХД 00416/2001 г. на Софийския военен съд като спрямо подсъдимия М. Т. Д. от СДВР прилага закон за по-леко наказуемо престъпление и го признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.1999 г. в гр. С., с цел да набави за себе си имотна облага, представяйки се за лице, което действа по поръка на властта, направил опит да възбуди и поддържа заблуждение у Е. П. Д. и с това му причинил имотна вреда в размер на 75 000 щатски долара, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. с чл. 210, ал. 1, т. 1, пр. 2, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 18, ал. 1 НК, но не му НАЛАГА наказание поради изтичане на абсолютния давностен срок. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М. Т. Д. от СДВР на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 НК. ОТМЕНЯВА приложението на чл. 307а НК. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg