Определение
08-07-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 014

гр. София, 08. 07. 2014 година

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                 полк. РУМЕН КАТРЕВ

при секретар Н. СТОЯНОВА

разгледа частно наказателно дело № 016 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ образувано по частна жалба на защитника на обвиняемия Х. М. М., против протоколно определение от 25. 06. 2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

……………

По тези изложени съображения и на основание чл. 345 от НПК Военно-апелативният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставил без уважение молбата за изменение на мярка за неотклонение на подсъдимия Х. М. М. от „Задържане под стража” в по-лека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg