Решение
17-12-2014
Р Е Ш Е Н И Е № П-27 гр.София, 17 декември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. АСЕН ШОПОВ майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ разгледа наказателно общ характер дело № П-32 по описа за 2014 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест от Софийската военно окръжна прокуратура и по жалби на подсъдимите с-на П. И. П. и к-н В. М. С., и двамата от ХХ – И., против присъда № П-185/09.06.2014 г. по нохд № П-185/2013 г. на Софийския военен съд. .................... По изложените съображения Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № П-185/09.06.2014 г. по нохд № П-185/2013 г. на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg