Определение
15-12-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № СП 28 гр. София, 15.12.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на десети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № СП28 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частен протест на Софийската окръжна военна прокуратура срещу разпореждане от 15.10.2014 г на съдията докладчик по НОХД СП 126/ 2014 г. на Софийския военен съд. ………………………………………………………………………………. Предвид гореизложеното и на основание чл.345 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯВА разпореждането на съдията докладчик от 15.10.2014 г. по НОХД № СП 126/2014 г. и ВРЪЩА делото за насрочване и разглеждане от Софийския военен съд от стадия на съдебното заседание. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg