Решение
08-12-2014
Р Е Ш Е Н И Е № 10 гр. София, 08 декември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на осми декември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Емилия С. и с участието на прокурора подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ разгледа административно наказателно дело № 10 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба на обвиняемата матрос 3-ти клас Г. С. Б. от ВФ ..... – Б. чрез защитника й адв. Н. Д. против решение № 12/30.10.2014 г. по анд № 87/2014 г. на Сливенския военен съд. Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 378 ал. 4 т. 2 от НПК Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 12/30.10.2014 г. по анд № 87/2014 г. на Сливенския военен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което: ПРИЗНАВА матрос 3-ти клас Г. С. Б. от ВФ ..... – Б., ЕГН ........., за НЕВИННА в това на 17.04.2014 г. към 08,50 часа в гр. Б., по време на телефонен разговор с учителката С. П. А. от СОУ „Д. Д.” гр. Б., да се заканила да извърши престъпление по чл. 333 от НК с думите: „Ще дойда и ще взривя училището, ще ви избия всички там!”, която закана предизвикала основателно опасение за осъществяването й в свидетелката А. и нейните колеги, поради което и на основание чл. 304 алт. 4 във връзка с чл. 9 ал. 2 от НПК я ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 320а от НК. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg