Определение
03-12-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 002 гр. София, 03.12.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на трети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВОЛЯ КЪНЕВ ЧЛЕНОВЕ: полк. СТОЙКО |СПАСОВ ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ при секретар Нина Стоянова с участието на военния прокурор полк. Красимир Колев разгледа частно наказателно дело № 0031 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ВОЛЯ КЪНЕВ, образувано по жалба на подсъдимия Г., против разпореждане по НОХД № 199/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд. .............................. Предвид изложените аргументи, обжалваното разпореждане следва да бъде отменено като незаконосъобразно и делото върнато на първоинстанционния съд за администриране на делото и изпращането му на въззивната инстанция, поради което и на основание чл. 323, ал. 2 вр. чл. 334 от НПК, Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯВА разпореждане № 199/10.10.2014 г. по НОХД № 106/2014 г. на Пловдивски военен съд и връща делото на същия съд за администриране и изпращането му ведно с жалбите на Военно-апелативния съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg