Присъда
28-01-2015
П Р И С Ъ Д А № 2 гр. София, 28 януари 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание, на двадесет и осми януари две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЮЛИЯН БАНКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ полк. ЦАНКО ГРОЗЕВ при секретар Нина Стоянова и с участието на прокурор подполковник Иво Петков разгледа наказателно дело № 3 по описа за 2015 година, докладвано от полковник Ангелов, образувано по протест на ВОП – град Сливен против присъда № 11 по НОХД № 82/2014 година по описа на Сливенския военен съд. Hа основание 334 т.2 вр. чл. 336 ал. 1 т. 2 от НПК Военно-апелативният съд П Р И С Ъ Д И: ОТМЕНЯ присъда № 11 по НОХД № 82/2014 година по описа на Сливенския военен съд, с която подсъдимите бивш редник от военно формирование №– град В. И. Б. Б., роден на година в град В., живущ в село П., област В., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН, гражданското лице Б. К. Г., роден на година в град В., живущ в село П., област В., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН и гражданското лице К. И. Д., роден на година в град В., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН, са признати за НЕВИННИ за това, че на 22.02.2012 година, в град В., след предварителен сговор помежду си и с гражданското лице Г. С. Г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС и техническо средство, да са извършили кражба на чужда движима вещ – акумулаторна батерия „Искра” 12 волта, 62 Ач, на стойност 57.50 / петдесет и седем и 0.50 ст./ лева, собственост на И. Д. М. от град В. и кражбата не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 304 от НПК вр. чл. 9 ал. 2 от НК ги ОПРАВДАВА за обвинението им по чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 1 т. 4 пр. 1 и т. 5 от НК и след влизане на присъдата в сила ОТМЕНЯ наложената обезпечителна мярка ЗАПОР върху лек автомобил марка „ М. К.” с ДК №, с номер на рамата, собственост на подсъдимия К. И. Д. и на основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените деловодни разноски да останат за сметка на държавата и вместо нея постановява НОВА ПРИСЪДА, с която признава тримата подсъдими бивш редник от военно формирование №– град В. И. Б. Б., гражданското лице Б. К. Г. и гражданското лице К. И. Д., за ВИНОВНИ в това, че на 22.02.2012 година, в град В., тримата подсъдими и с гражданското лице Г. С. Г., в съучастие като съизвършители при предварителен сговор помежду си в немаловажен случай, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „М. К.” с ДК №, собственост на подсъдимия К. И. Д. и чрез използване на техническо средство, отнели чужда движима вещ – акумулаторна батерия „Искра” 12 волта, 62 Ач, на стойност 57.50 / петдесет и седем и 0.50 ст. /лева, собственост на И. Д. М. от град В., от владението му, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 1 т. 4 пр. 1 и пр.2 и т. 5 от НК и при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ги ОСЪЖДА както следва: бивш редник от военно формирование № – град В. И. Б. Б. - на три месеца лишаване от свобода, гражданското лице Б. К. Г. - на три месеца лишаване от свобода, гражданското лице К. И. Д. - на три месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълненията на наложените наказания и на тримата подсъдими като им определя по три години изпитателен срок. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил марка „М. К.” с ДК, с номер на рамата, собственост на подсъдимия К. И. Д. На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят в полза на държавата по бюджета на съдебната власт съдебно-деловодните разноски по делото, като всеки един от тях да заплати по 17,42 /седемнадесет и 0,42 ст./ лева. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg