Решение
02-04-2015
РЕШЕНИЕ №009 гр. София, 02. 04. 2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на единадесети март две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН КАТРЕВ полк. СТОИКО СПАСОВ при секретар: Нина Стоянова и с участието на прокурора подполковник ИВО ПЕТКОВ разгледа наказателно дело от общ характер № 006 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ГЕОРГИЕВ образувано по протест на прокурор от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от Г. Н. М. (граждански ищец и частен обвинител) и Н. У. М. (граждански ищец и частен обвинител) и от подсъдимия, бивш лейтенант А. А. В., бивш служител на МВР, против Присъда № 0080 от 06.12.2012 година по НОХД № 0080/2012 година на Софийския военен съд. ............................... Водим от гореизложеното и на основание чл.337 ал.1 т.2, вр. чл.334 т.З НПК, Военно-апелативният съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА Присъда №0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийски военен съд, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършеното от подсъдимия бивш лейтенант А. А. В. от МВР С., с ЕГН, деяние от престъпление по чл.118, вр. чл.116 ал. 1 т.2 пр.З от НК, в такова по чл.123 ал.1, вр. чл.2 ал.2 от НК, а именно за това, че на 02.12.1998 г. около 22,30 часа на околовръстен път на гр. С., в района на КПП В., в посока кв. П., при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - участник в мероприятия за задържане на лица, извършители на тежки криминални престъпления, обявени за общонационално издирване, съгласно план per. № 3136/30.11.98 г. на МВР-ДНП „Криминална полиция”, утвърден от главния секретар на МВР, произвел четири изстрела със служебно зачисления му пистолет „Стечкин”, калибър мм., сериен №, което било в нарушение на чл.80 ал.1 от ЗМВР /отм./: „Полицейските органи могат да използват оръжие като крайна мярка: при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие, при освобождаване на заложници и отвлечени лица, при неизбежна отбрана, след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, след предупреждение за предотвратяване на бягство, на лице задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер” и на ал. 2: „Полицейските органи при използване на оръжие са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица”, при което по непредпазливост причинил смъртта на водача на лек автомобил „Ф. – Г.” – А. М., който починал на 07.12.1998г. в 21.05 часа, като на основание чл. 81, ал.З, вр. чл. 80 ал.1 т.З от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ, поради изтекла давност. ИЗМЕНЯВА Присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийски военен съд, в частта относно, уважения граждански иск, като законната лихва върху присъдените суми да се заплати считано от 07.12.1998г., до окончателното им изплащане. ПОТВЪРЖДАВА присъдата на Софийски военен съд в останалата й част. ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЧЛЕНОВЕ: полк. полк.
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg