Присъда
04-03-2015
П Р И С Ъ Д А № П-8 гр. София, 4 март 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на четвърти март две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ВОЛЯ КЪНЕВ полк. КИРИЛ ТОДОРОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора подп. Иво Петков, разгледа наказателно от общ характер дело № П-8 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № П 24/25.06.2014 г. по НОХД № П 24/2014 г. на Софийския военен съд. Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 336 ал. 1 т. 2 от НПК съдът П Р И С Ъ Д И: ОТМЕНЯ присъда № П 24/25.06.2014 г. по НОХД № П 24/2014 г. на Софийския военен съд, с която подсъдимият редник Н. М. М. от военно формирование .... – С. е признат за невинен и оправдан изцяло по обвинението по чл. 339, ал. 5, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която признава подсъдимия редник Н. М. М. от военно формирование ... – С., ЕГН ..... (с установена по делото самоличност) за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2008 г., около 16:00 часа, в местността „К.”, в близост до гр. К., обл. С., в съучастие с гражданското лице Н. Н. Й. от гр. К., като съизвършител, без съответното разрешение прибрал намерено от двамата огнестрелно оръжие – 1 брой двуцевна ловна пушка с вертикално разположени цеви (надцевка) модел „ТОЗ”, калибър 12х70, с № ... и 1 брой двуцевна ловна пушка с вертикално разположени цеви (надцевка), калибър 12х70, турска изработка с № ... с надпис на цевната кутия „...”, поради което и на основание чл. 339, ал. 5, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК и чл. 2, ал. 2 от НК (ред. ДВ бр. 92/27.09.2002 г.) ГО ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, като му определя следните пробационни мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от десет месеца, която да се изпълнява два пъти седмично; „Задължителни срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца; „Поправителен труд” за срок от десет месеца, при 10 % удръжка от трудовото възнаграждение, която да изтърпи по настоящата си месторабота, като времето, през което изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Присъдата може да бъде протестирана или обжалвана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg