Определение
04-11-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2 София 04 ноември 2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четвърти ноември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа наказателно дело № 21 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по ПРОТЕСТ на Софийската военноокръжна прокуратура и по жалбите на адвокат Н. Б. от САК, повереник на частния обвинител и граждански ищец П.З. Я. и на подсъдимата Б. Л. Я. против присъда № 69/22.04.2015 година по н о х д № 69/2015 на Софийския военен съд. С решение № 25 от 04 ноември 2015 година настоящият състав е ИЗМЕНИЛ присъда № 69/22.04.2015 година по н о х д № 69/2015 на Софийския военен съд като е ОПРЕДЕЛИЛ на подсъдимата Б. Л. Я. ЕГН ХХ НАКАЗАНИЕ в размер на 12 (ДВАНАДЕСЕТ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 58а ал. 1 от НК в случая по чл. 373 ал. 2 от НПК, НАМАЛЯВИЛ така определеното наказание лишаване от свобода С ЕДНА ТРЕТА, а именно на 8 (ОСЕМ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с настаняване на подсъдимата в затворническо общежитие от закрит тип. В хипотезата на чл. 340 ал. 2, във връзка с чл. 309 ал. 2 от НПК съставът на съда прецени, че няма опасност подсъдимата Б.Л. Я. ЕГН ХХ да се укрие. Същата винаги е била на разположение на органите на досъдебното производство и на съда, процесуалното и поведение е било безупречно и не се налага мярката и за неотклонение да бъде заменена с по-тежка такава. Предвид горното и на основание чл. 340 ал. 3 от НПК, Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ В СИЛА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ПОДПИСКА“ на подсъдимата Б. Л. Я. ЕГН ХХХ. Определението може да бъде протестирано и обжалвано пред ВКС на РБ в седемдневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg