Решение
28-08-2015
РЕШЕНИЕ № 0021 София, 28.08.2015 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на шести юли две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Нина Стоянова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно от общ характер дело № 0023 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Вонено-окръжна прокуратура-Сливен против присъда № 3/21.04.2015 г. по нохд № 106/2015 г. на Пловдивския военен съд. .................. Изменява присъда № 3/21.04.2015 г по нохд № 106/2014 г. на Пловдивския военен съд в частта относно мотивите, като приема, че макар и формално деянието на подсъдимия м-р И. И. Г., с ЕГН ХХХ, да осъществява признаците на извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 НК, същото не е престъпно поради явно незначителната му обществена опасност. Потвърждава присъдата в останалата й част. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg