Присъда
20-03-2017

 

                П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

 

 16

 

 

 

гр. София, 20 март 2017 година

 

 

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

      ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

                           полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участие на прокурора полковник КРАСИМИР КОЛЕВ

 

разгледа наказателно дело от общ характер 32 по описа за  2015 г., докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест от прокурор при ВОП-Сливен срещу присъда № 6 от 16.04.2015 г. по НОХД № 89/2014 г. по описа на Сливенския военен съд.

 

 

 

Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1, т. 2 и чл. 338 от НПК

 

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

 

ОТМЕНЯВА присъда № 6 от 16.04.2015 г. по НОХД № 89/2014 г. по описа на Сливенския военен съд в частта й по оправдаването на подсъдимия бивш сержант Т. Ц. Н., ЕГН *** от гр. В. за престъплението по чл. 249, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 3 от НК и в частта й по присъждане на деловодните разноски по делото и вместо това:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия бивш сержант Т. Ц. Н., ЕГН *** от гр. В., ж.к. ***, за ВИНОВЕН в това, че в периода 19.11.2013 г. – 20.11.2013 г., в жилище, находящо се в гр. В., ул. ***, в преносима памет (***) съхранявал съдържанието на платежни инструменти – истински дебитни банкови карти тип „Маестро“ и „Виза“ (***) със следните номера (Card Prefixes):        

 

1. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”); 

 

          2.  Номер ***с BIN код (***) и дата на валидност на картата 09.2017 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

3. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

4. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 02.2021 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

5. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 08.2021 г. (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

6. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 05.2018 г. (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

          7.  Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 05.2019 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);  

 

          8. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

          9. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 07.2020 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

10. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);           

 

11. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 07.2020 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”); 

 

12. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 02.2018 г. (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

         13. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);  

 

14. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г.  (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”); 

 

 15. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 01.2019 г. (Issuing Bank: ***) (тип „Виза”);

 

          16. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (тип „Маестро”);       

 

17. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (тип „Маестро”);

 

18. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 10.2017 г. (тип „ Маестро”);

 

19. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 04.2020 г. (тип „Маестро”);

 

20. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2020 г. (тип „Маестро”);   

 

21. Номер на картата *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (тип „Маестро”);

 

22. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (тип „Маестро”);

 

23. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 09.2019 г. (тип „Маестро”);

 

24. Номер ***  с BIN код (***) и дата на валидност на картата 12.2049 г. (тип „ Маестро”);

 

25. Номер *** с BIN код (***) и дата на валидност на картата 05.2018 г. (тип „Маестро”),

 

поради което и на основание чл. 249, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 3 НК ГО ОСЪЖДА на 3 (ТРИ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 5 (ПЕТ) ГОДИНИ.

 

На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия бивш сержант Т. Ц. Н. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата към бюджета на съдебната власт по сметката на Военно-апелативния съд направените съдебно-деловодни разноски в размер на 2 706,15 (две хиляди седемстотин и шест лева и петнадесет стотинки) лева.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg