Определение
21-12-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 11 гр. София, 21 декември 2015 година. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк.ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 31 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на обвиняемия с-на курсант М. Й. И. от факултет ХХ гр.Ш. при НВУ гр.В.Т.. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража” на с-на курсант М. Й. И. от факултет ХХ гр.Ш. при НВУ гр.В.Т., обвиняем по досъдебно производство № 78-РП/2015 г. на Сливенската окръжна военна прокуратура за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, изрч.1, алт.3 и 4, предл.1 НК. На обвиняемия с-на курсант М. И. е повдигнато обвинение, че на 11.12.2015 г. в гр.Ш. във войскови район 1276, без надлежно разрешение, придобил и държал с цел разпространение, високорисково наркотично вещество-около 15 гр. канабис. В жалбата на обвиняемия с-на курсант И. са изложени доводи за необоснованост и неправилност на решението. За да се наложи най-тежката мярка за процесуална принуда е необходимо наличието на данни, от които да се направи обосновано предположение, че обвиняемят е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Дори и да се приеме, че са налице данни, от които да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, то липсват такива, че съществува реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление. Искането е за отмяна на определението, с което на обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” , като на с-на курсант И. се определи мярка за неотклонение „Подписка”. Прокурорът даде заключение жалбата на обвиняемия да бъде оставена без уважение. Определението на съда, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да се потвърди, тъй като е правилно и законосъобразно. Военно-апелативният съд намира жалбата на обвиняемия за неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а определението на съда като правилно и законосъобразно да се потвърди. Налице са всички предвидени в закона предпоставки спрямо обвиняемия с-на курсант И. да бъде взета най-тежката мярка за процесуална принуда. В личните му вещи е намерено и иззето по съответния процесуален ред 15 грама наркотично вещество-канабис/марихуана/, което е от категорията на високо рисковите. По категоричен начин се установява, че той ги е придобил и държал, без да има надлежно разрешение за това. От разпитаните по делото свидетели се установява, че обвиняемият е разпространител на наркотични вещества в района на военното формирование, като е продавал марихуана на други военнослужащи. Това обстоятелство придава още по-голяма укоримост на деянието на обвиняемия. За това престъпление законодателят е предвидил не само наказание лишаване от свобода, а с оглед размера на санкцията това престъпление е от категорията на тежките. Вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда законодателят свързва с наличието на данни, че съществува реална опасност за обвиняемия да се укрие или да извърши други престъпления. Изложените от първоинстанционния съд конкретни съображения, че е налице действително реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши други престъпления са обосновани и правилни и се споделят от въззивната инстанция. Съществуването на реална опасност обвиняемият да се укрие не следва да се разбира само в смисъл, че той би предприел действия, с които да осуети явяването си пред компетентните органи. От данните по делото се установява, че той е разпространявал наркотичните вещества в района на военното формирование и сред войсковия колектив, в който той служи. Това обстоятелство създава предпоставки за въздействие върху свидетели и по този начин да бъдат укрити доказателства за цялостната му престъпна дейност. Ето защо и настоящата инстанция счита, че е налице реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” е обоснована и законосъобразна. Предвид гореизложеното и на основание чл. 64, ал. 8 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 67 от 14.12.2015 г. по ЧНД 195/2015 г. по описа на Сливенския военен съд, с което на обвиняемия старшина курсант М. Й. И. от ХХ гр.Ш. при НВУ гр.В.Т. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по досъдебно производство № 78-РП/2015 г. на Сливенската окръжна военна прокуратура за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, изрч.1, алт.3 и 4, пр.1 НК. Да се уведоми началника на Областно звено „Следствени арести” Ш., където е настанен обвиняемия с-на курсант М. Й. И.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg