Решение 2
04-05-2016
1.Подсъдимите Н. и Л. на 19.03.2009 година, в град П., като съизвършители, съставили официален документ с невярно съдържание – Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (обр.12) за жилище - АПАРТАМЕНТ №*, в град П., ж.к. „С.”, бл.*, в който удостоверили невярно обстоятелство, че е направена изравнителна циментова замазка от епоксидна смола в размер на 19, 27 кв.м. при реално изпълнени 0 /нула/ кв.м. 2.Подсъдимите Н. и Л. на 19.03.2009 година, в град П., като съизвършители, съставили официален документ с невярно съдържание – Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закрИ.е, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (обр.12) за жилище – АПАРТАМЕНТ № *, в град П., ж.к. „С.”, бл.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, че е направена изравнителна циментова замазка от епоксидна смола в размер на 19,27 кв.м. при реално изпълнени 0 /нула/ кв.м. 3.Подсъдимите Н. и Л. на 19.03.2009 година, в град П., като съизвършители, съставили официален документ с невярно съдържание – Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (обр.12) за жилище – АПАРТАМЕНТ № *, в град П., ул. „*”, бл. „*”, вх.*, в който удостоверили невярно обстоятелство, че е направена изравнителна циментова замазка от епоксидна смола в размер на 64,40 кв.м. при реално изпълнени - 0 /нула/ кв.м. 4.Подсъдимите Н. и Л. на 19.03.2009 г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ – Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (обр.12) за жилище с местонахождение гр. П., ул. „*” № *, бл. „*”, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 16,84 кв.м. при реално изпълнени - 15,74 кв.м. 5.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 1/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ж.к. „С.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 19,27 кв.м. при реално изпълнени - 0 /нула/ кв.м.; че е извършена доставка и монтаж на PVC первази и ъгли за ламинат и паркет в размер на 53,18 л.м. при реално изпълнени – 34,31 л.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 10,80 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 10,80 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 11,80 кв.м. при реално изпълнени – 11,01 кв.м.; че е извършено измазване /обръщане/ около нова дограма с изолационен материал в размер на 34,00 л.м. при реално извършени – 24,30 л.м. 6.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 2/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ж.к. „С.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 19,27 кв.м. при реално изпълнени - 0 /нула/ кв.м. ; че е извършена доставка и монтаж на PVC первазни ъгли за ламинат и паркет в размер на 53,18 л.м. при реална изпълнени – 31,80 л.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 9,50 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 9,50 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 11,80 кв.м. при реално изпълнени – 11,01 кв.м.; че е извършено измазване /обръщане/ около нова дограма с изолационен материал в размер на 34,00 л.м. при реално извършени – 24,30 л.м. 7.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 3/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ж.к. „Д.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършена доставка и монтаж на PVC первази и ъгли за ламинат и паркет в размер на 65,40 л.м. при реална изпълнени – 47,29 л.м.; че е извършена доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка в размер на 44,23 кв.м. при реално изпълнени – 42 кв.м.; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 21,69 кв.м. при реално изпълнени 13,40 кв.м.; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60 см. в размер на 3,45 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 34,70 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 34,70 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 18,24 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършен демонтаж и изнасяне вграден гардероб 1 бр. при реално изпълнени – 0 /нула/ бр.; че е извършена доставка и монтаж на PVC дограма в размер на 15,7 кв.м. при реална изпълнени – 14,42 кв.м. 8.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 4/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: на гр.П., ж.к. „Д.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е направена шпакловка по стени с гипсово лепило в размер на 105,57 кв.м. при реално изпълнени – 97,13 кв.м.; че е извършено боядисване с латекс трикратно по стени в размер на 105,57 кв.м. при реално изпълнени – 97,13 кв.м.; че е извършен демонтаж и изнасяне на тапети залепени със С200 в размер на 105,57 кв.м., при реално изпълнени - 64,82 кв.м. 9.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 5/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ул. „*”, бл. „*”, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 64,40 кв.м. при реално изпълнени - 0 /нула/ кв.м.; че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 96,05 л.м. при реална изпълнени – 44,26 л.м.; че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 17,60 кв.м. при реално изпълнени - 15,14 кв.м.; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 17,60 кв.м. при реално изпълнени 12,28 кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 29,80 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 29,80 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 16,73 кв.м. при реално изпълнени – 16,06 кв.м. 10.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 6/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ул. „*” № *, бл. „*”, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 92,00 л.м. при реална изпълнени – 52,80 л.м.; че е извършена доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка в размер на 42,85 кв.м. при реално изпълнени – 42,12 кв.м.; че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 16,84 кв.м. при реално изпълнени - 15,74 кв.м.; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 16,84 кв.м. при реално изпълнени 12,80 кв.м.; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60 см. в размер на 4,00 кв.м. при реално изпълнени – 2,75 кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 33,20 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 33,20 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 14,97 кв.м. при реално изпълнени – 14,48 кв.м., че е извършен демонтаж на теракотни плочки в размер на 6,00 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м. 11.Подсъдимите Н. и Л. на 24.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Акт № 7/24.04.2009г. за извършени видове ремонтни строителни и монтажни работи (обр.19) за обект: гр.П., ул. „*”, № *, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 61,00 л.м. при реална изпълнени – 40,50 л.м.; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 17,60 кв.м. при реално изпълнени 15,53 кв.м.; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60 см. в размер на 4,00 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 27,20 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 19,80 кв.м. при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м. 12.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ж.к. „С.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на тоалетна чиния – моноблок на стойност 250 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на седало и пластмасово казанче на стойност 200 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на порцеланова мивка с ботуш на стойност 150 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на мивка без ботуш на стойност 100 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 13.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ж.к. „С.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на тоалетна чиния – моноблок на стойност 250 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на седало и пластмасово казанче на стойност 200 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на порцеланова мивка с ботуш на стойност 150 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на мивка без ботуш на стойност 100 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр.; че е извършена доставка и монтаж на ел. бойлер 80 литра – 1 бр., на стойност235 лв., без ДДС, при реално извършена доставка и монтажна ел. бойлер 80 литра – 0 /нула/ бр. 14.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ж.к. „Д.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 15.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ж.к. „Д.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр.; че е извършен монтаж на тавански плафониери – 1 бр. на стойност 25 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 16.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ул. „*”, бл. „*”, вх.Б, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтирано вградено ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 17.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ул. „*” № *, бл. „*”, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтирано вградено ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 18.Подсъдимите Н. и Л. на неустановена дата през 2009г., в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Протокол за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223, Стандарт категория ІІ за административен адрес: гр.П., ул. „*” № *, к-с „*”, бл.*, вх.*, ет. *, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтирано в окачения таван вградено ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 19.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П.,ж.к. „С.” бл.*, вх.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор № 3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 19,27 кв.м. на стойност 423,94 лв. без ДДС, при реално изпълнени - 0 /нула/ кв.м.; че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 53,18 л.м. на стойност 425,44 лв. без ДДС, при реална изпълнени – 34,31 л.м. на стойност 274,48 лв. без ДДС; че е извършена доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка в размер на 32,10 кв.м. на стойност 898,80 лв. без ДДС, при реално изпълнени – 31,73 кв.м. на стойност 888,44 лв. без ДДС; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 10,80 кв.м. на стойност 62,64 лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 10,80 кв.м. на стойност 105,84 лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 11,80 кв.м. на стойност 1498,60 лв. без ДДС, при реално изпълнени – 11,01 кв.м. на стойност 1398,27 лв. без ДДС; че е извършено измазване /обръщане/ около нова дограма с изолационен материал в размер на 34,00 л.м. на стойност 408,00 лв. без ДДС, при реално изпълнени – 24,30 л.м. на стойност 291,60 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на тоалетна чиния – моноблок на стойност 250 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на седало и пластмасово казанче на стойност 200 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на порцеланова мивка с ботуш на стойност 150 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на мивка без ботуш на стойност 100 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС;че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 20.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П., жк.”С.” бл. № *, вх. *, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 19,27кв.м. на стойност 423,94лв. без ДДС, при реално изпълнени - 0 / нула/ кв.м. ; че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 53,18л.м. на стойност 425,44лв без ДДС, при реална изпълнени – 31,80л.м. на стойност 254,40лв. без ДДС; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 9,50кв.м. на стойност 55,10лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 9,50кв.м. на стойност 93,10лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVC дограма в размер на 11,80кв.м. на стойност 1498,60лв. без ДДС, при реално изпълнени – 11,01кв.м. на стойност 1398,27лв. без ДДС; че е извършено измазване /обръщане/ около нова дограма с изолационен материал в размер на 34,00л.м. на стойност 408,00лв. без ДДС, при реално извършени – 24,30 л.м. на стойност 291,60лв. без ДДС;че е извършен монтаж на тоалетна чиния – моноблок на стойност 250 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на седало и пластмасово казанче на стойност 200 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на порцеланова мивка с ботуш на стойност 150 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж на мивка без ботуш на стойност 100 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 21.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П., ж.к. „Д.” бл.*,вх.*, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 65,40л.м. на стойност 523,20лв. без ДДС, при реална изпълнени – 47,29л.м. на стойност 378,32лв. без ДДС; че е извършена доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка в размер на 44,23кв.м. на стойност1238,44лв. без ДДС, при реална изпълнени – 42,00кв.м. на стойност 1176,00лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 21,69кв.м. на стойност 932,67лв. без ДДС, при реално изпълнени 13,40кв.м. на стойност 576,20лв. без ДДС; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60см. в размер на 3,45кв.м. на стойност 100,05лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 34,70кв.м. на стойност 201,26лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 34,70кв.м. на стойност 340,06лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършен демонтаж и изнасяне вграден гардероб 1 бр. на стойност 10,00лв. без ДДС,при реално изпълнени – 0 /нула/ бр.; че е извършена доставка и монтаж на PVC дограма в размер на 15,7 кв.м. стойност 1913,89лв. без ДДС, при реална изпълнени – 14,42 кв.м. на стойност 1831,34лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 22.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П.,ж.к. „Д.” бл.*, вх. *, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора, приложенията към него по отношение монтираното обзавеждане стандарт категория ІІ, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите от реално вложеното обзавеждане с предвиденото такова в договора и приложенията му съобразно стандарт категория ІІ, както следва: че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е мантиран окачен таван и липсва предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр.; че е извършен монтаж на тавански плафониери – 1 бр. на стойност 25 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 23.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П.,ул. „*”, бл. „*”,вх. *, ет.*, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола в размер на 64,00кв.м. на стойност 1416,80лв. без ДДС, при реално изпълнени - 0 / нула/ кв.м. ; че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 96,05л.м. на стойност 768,40лв. без ДДС, при реална изпълнени – 44,26л.м. на стойност 354,08лв. без ДДС; че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 17,60кв.м. на стойност 214,72лв. без ДДС, при реално изпълнени - 15,14кв.м. на стойност 184,71лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 17,60кв.м. на стойност 756,80лв. без ДДС, при реално изпълнени 12,28кв.м. на стойност 528,04лв. без ДДС; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 29,80кв.м. на стойност 172,84лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 29,80кв.м. на стойност 292,04лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 16,73кв.м. на стойност 2124,71лв. без ДДС, при реално изпълнени – 16,06кв.м. на стойност 2039,62лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтирано вградено ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 24.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П., ул. „*”, № *, бл. „*”, ап.*, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.)– неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 92,00л.м. на стойност 736,00лв. без ДДС, при реална изпълнени – 52,80л.м. на стойност 422,40лв. без ДДС; че е извършена доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка в размер на 42,85кв.м. на стойност 1199,80лв. без ДДС, при реална изпълнени – 42,12кв.м. на стойност 1179,36лв. без ДДС; че е извършен демонтаж на фаянс по стени в размер на 16,84кв.м. на стойност 205,45лв. без ДДС, при реално изпълнени - 15,74кв.м. на стойност 192,03лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 16,84кв.м. на стойност 724,12лв. без ДДС, при реално изпълнени 12,80кв.м. на стойност 550,40лв. без ДДС; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60см. в размер на 4,00кв.м. на стойност 116,00лв. без ДДС, при реално изпълнени – 2,75кв.м. на стойност 79,75лв. без ДДС; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 33,20кв.м. на стойност 192,56лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 33,20кв.м. на стойност 325,36лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е доставена и монтирана PVCдограма в размер на 14,97кв.м. на стойност 1901,19лв. без ДДС, при реално изпълнени – 14,48кв.м. на стойност 1838,96лв. без ДДС;че е извършен демонтаж на теракотни плочки в размер на 6,00 кв.м. на стойност 73,20лв. без ДДС;при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтирано вградено ел....
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg