Определение
15-02-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7 гр. София, 15 февруари 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЮЛИЯН БАНКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ полк. ГЕОРГИ ПЕТРОВ при секретар Емилия Стоянова разгледа частно наказателно дело № 14 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. ГЕОРГИ ПЕТРОВ, образувано по жалба на С.А.Г. от гр. Сливен против определение № 7/15.02.2016 г. на Сливенския военен съд. В подадената жалба жалбоподателката С.А.Г. е да бъде отменена обезпечителна заповед от 23.02.2011 г. на председателя на Сливенския военен съд за запор на движимо имущество и възбрана върху недвижимото й имущество. С определение № 7/15.02.2016 г. Сливенския военен съд не уважава молбата й. С решение № 31/11.12.2015 г. е отменена присъда № 6/17.06.2013 г. , издадена по предявеното й постановление от 16.02.2011 г. на Сливенската военно-окръжна прокуратура, обвинение по чл. 212 ал. 4 във връзка ал. 2 във връзка ал. 1 във връзка чл. 26 във връзка чл. 20 ал. 2 от НК поради липса на състав на престъпление. Делото е върнато на ВОП – Сливен за ново разглеждане. Тъй като до този момент спрямо нея няма повдигнати нови обвинения, жалбоподателката счита за неправилно да се задържат имотите й. Военно-апелативният съд намира, че искането е неоснователно. Обстоятелствата, наложили налагане на обезпечителната мярка са налице с оглед и на повдигнатото обвинение по чл. 212 ал. 4 във връзка ал. 2 във връзка ал. 1 във връзка чл. 26 във връзка чл. 20 ал. 2 от НК по отношение на обвиняемата С.Г., което към настоящия момент не е прекратено. Съдът установи, че не е отпаднала необходимостта от наложените обезпечителни мерки поради прекратяване на наказателното производство от прокурора, поради постановена влязла в сила оправдателна присъда, както и поради изменение на обвинението в хода на досъдебното производство, за което не се предвижда глоба, конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата. Делото е върнато на ВОП – Сливен с указания за продължаване на разследването. Предвид изложеното и на основание чл. 402 ал. 2 от ГПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 7/15.01.2016 г. по нохд № 7/2013 г. на Сливенския военен съд, с което не е уважено искането на С.А.Г. за отмяна на наложени обезпечителни мерки с Определение № 9/23.02.2011 г., „запор“ върху лек автомобил Шкода „Октавия“ с рег. № ….., собственост на Г.; „възбрана“ върху 1/6 идеална част от сграда апартамент, находящ се в гр. С., ул. „А. Е.“ № …. и „възбрана“ върху 1/2 идеална част от сграда – апартамент, находящ се в гр. С, ул. „Й. Щ.“ № …., собственост на Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не полежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg