Определение
21-03-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № П-11 гр. София, 21.03.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на седемнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ при секретар Катя Симова разгледа частно наказателно дело № П-19 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура срещу разпореждане от 09.02.2016 г. по нохд № П 10/2016 г. по описа на Софийски военен съд. Производството е по реда на чл. 249, ал. 3 от НПК в касационната му фаза. ………… Предвид гореизложеното и на основание чл. 249, ал. 3, във връзка с чл. 345, във връзка с чл. 334, т. 6 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 09.02.2016 г. по нохд № П 10/2016 г. по описа на Софийски военен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg