Определение
10-03-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 010 гр. София, 10 март 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети март две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА разгледа частно наказателно дело № 021 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частни жалби от адв.А. В. от САК-защитник на подсъдимия майор И. Г. срещу издаването на изпълнителен лист № 1 и №2 от 21.01.2016 г. по НОХД 76/2015 г. на Пловдивския военен съд. ……………………………………………………………………………. Предвид гореизложеното и на основание чл. 412, ал.1 НПК и чл.407, ал.1 ГПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ОБЕЗСИЛВА изпълнителни листове № 1 и № 2 от 21.01.2016 г., издадени въз основа на определение № 19 от 17.11.2015 г. по НОХД 76/2015 г. на Пловдивския военен съд, по които е присъдено подсъдимият м-р И. Г. да заплати на свидетелите В. С.и Д. Д. съответно 678, 99 лв. и 578, 82 лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg