Присъда
06-07-2016
П Р И С Ъ Д А № 30 гр. София, 6 юли 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на шести юли две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова и с участие на прокурора полковник ЕВГЕНИ ИВАНОВ разгледа наказателно дело от общ характер № 24 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест на Военно-окръжна прокуратура – София, срещу присъда № 113 от 19.06.2015г. по НОХД № 113/2015 г. на Софийския военен съд. Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 334, т. 2 НПК П Р И С Ъ Д И : ОТМЕНЯ присъда № 113 от 19.06.2015 г. по НОХД № 113/2015 г. по описа на Софийския военен съд, с която подсъдимият мл. сержант П. С. А. – от *** е признат за невинен в това, че на 14.02.2015 г., около 02.30 часа, в гр. С. на ул. „***” в района срещу бл. № ***, реализирал ПТП, като управлявал моторно превозно средство – Ф. „***” с рег. № ***, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,9 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № П-13/2015 г., изготвена от вещо лице към сектор „Съдебномедицински експертизи” при ВМА и го е оправдал по обвинението му по чл. 343б, ал. 1 от НК и ПОСТАНОВЯВА нова присъда, като ПРИЗНАВА подсъдимия мл. сержант П. С. А. – от ***, роден на *** г. в гр. С., с постоянен адрес: гр. С., ж.к. ***, настоящ адрес: с. Х., област С., ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2015 г. около 2.30 часа в град София управлявал моторно превозно средство Ф. „***“, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,9 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 2 ал. 2 и чл. 54 от НК и го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия мл. сержант П. С. А. да заплати сумата от 828, 24 (осемстотин двадесет и осем лева и двадесети и четири стотинки) лева в полза на държавата по бюджета на съдебната власт за направените по делото разноски. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК го ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg